Wat een hels jaar op het veld. Alle plannen vielen letterlijk in het water. Onze mengteelt granen-erwten hebben we moeten onderploegen, daar waar we maïs wilden zaaien is de grasgroenbemester blijven staan, voederbieten werden veel later en op een ander perceel gezaaid dan voorzien. Een deel van de eerste snede gras werd te laat, een ander deel werd zelfs nog niet gezaaid. Wel konden we onze wintergerst al oogsten, maar ook het stro is nog niet van het land.
Intussen is het grote vakantie en hebben jullie al wel je plannen gemaakt. Hopelijk zijn deze een beetje afgestemd op de onze. Indien niet .. dan is er nog altijd de diepvries. Plan dus tijdig je bezoek aan onze hoevewinkel in, zodat – als het eindelijk toch eens zomer wordt – je volop kan genieten van de zon, goed gezelschap en een lekker stukje vlees op de bbq. Intussen .. gewone dagelijks kost in de pan = evengoed genieten!