Een van onze sterktes is dat we onze eigen voeders telen. We werken hiermee aan een gezonde en biodiverse bodem. We telen gras, grasklaver, kuilmaïs, gerst en voederbieten. Met die voeders stellen we per groep van dieren een uitgekiend menu samen. Jongvee krijgt zo meer eiwit omdat ze nog spieren moeten aanmaken. Bij het afmesten wordt er zo geconcentreerd mogelijk energie (calorieën of voor vleesvee is dat VEVI) gegeven zodat er intramusculair (dit is binnenin de spieren) vet gevormd wordt. Dat komt ten goede aan de smaak.
Ondanks dat we veel eigen voeders hebben kopen we toch nog enkele producten aan om het rantsoen of het menu van onze koeien nog wat bij te sturen. Hiervoor kiezen we voor bijproducten, de zogenaamde restproducten van de voedingsindustrie vb. maisglutenfeed wat een restproduct is van de zetmeelfabrieken. Het topje van die rantsoenoptimalisatie realiseren we met krachtvoer. Geen grote hoeveelheden maar wel kwaliteit. En ook hier stellen we duurzaamheid voorop. We kozen recent voor de Euroclim voeders van Arvesta. Deze werden speciaal ontwikkeld om de broeikasuitstoot van onze koeien te beperken en zorgen bovendien voor meer onverzadigde vetzuren in het vlees. Gezonder dus zowel voor het klimaat als voor onze vleesliefhebbers.