Zoals dat gaat op familiale landbouwbedrijven springen alle kinderen wel eens een keer in om te helpen in de stal of in de hoeveslagerij. Sinds 2020 werkten we daarnaast ook met flexi-job medewerkers en in de loop van 2021 verwelkomden we onze eerste deeltijdse medewerkster Els die je ongetwijfeld al bediende in onze winkel.

Ferre, onze zoon die ook net als Werner op PIVA in Antwerpen een slagersopleiding volgde, besliste om vanaf november voltijds mee te werken op het bedrijf. Hij zal vooral in de slagerij werken, maar zal ook in de stallen en op het veld bijspringen. Een droom , zo’n tweede generatie die mee in het bedrijf start.