Ook in de herfst ben je welkom in onze hoeveslagerij. Elke vrijdagnamiddag van 14 tot 18 u en elke zaterdag van 10 tot 16u is onze vleeswinkel open. Je vind er wekelijks vers rundsvlees afkomstig van onze eigen hoeve. Daarnaast voorzien we wekelijks afwisselend varkensvlees of lamsvlees. Wist je trouwens dat de kans klein is dat je in Vlaanderen lokaal gekweekt lamsvlees zal eten? Onze zelfvoorzieningsgraad is immers amper 20%. Bij ons is het lamsvlees van eigen kweek, van veld tot vleestoog.

Ziehier onze maandplanning. Merk op dat we op zaterdag 11/11 gewoon open zijn. Ook de groentekraam van ’t Eikenschranske zal van de partij zijn.