Heel wat mensen hebben de mond vol over bioligisch telen. Wij kozen niet voor dit label. Maar we dragen wel duurzaamheid hoog in het vaandel. Dat wil zeggen dat we af en toe kritisch kijken naar onze impact op het milieu. Het gebruik van biociden bijvoorbeeld. Dat zijn stoffen die we gebruiken voor hygiëne of bestrijding van ongedierte. Doordat we werken met ingestrooide stallen is de aanpak van vliegenoverlast geen makkie. We verbruikten hiervoor heel wat larviciden en insecticiden.
Dit jaar proberen we het anders. We zetten voortaan biologische predatoren in onder de vorm van roofvliegen, sluipwespen en mijten. Die leven van onder andere vliegenlarven. Groot voordeel is dat de zwaluwen en vleermuizen die ons helpen bij de bestrijding hier ook wel bij varen.
Wij zijn alvast benieuwd of we de vliegenoverlast zo kunnen beperken.